Betaling gelukt

Dat betaling is gelukt, hartelijk dank! Jullie zijn er dit jaar bij!

Zorg dat jullie je als team goed voorbereiden. Ons advies is om een team samen te stellen van minimaal acht personen. Een team mag uit maximaal 15 personen bestaan.

Alle info over de Kwis wordt uiterlijk vijf dagen vooraf per mail aan de teamcaptain gecommuniceerd.

Vriendelijke groet,

De Organisatie