Privacy Policy

Stichting Heel Weerselo Kwist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die in deze privacy verklaring staan.

Stichting Heel Weerselo Kwist verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten of omdat je ons de gegevens gegeven hebt. Hieronder een lijst met de gegevens die wij verwerken:

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

Emailadres

Overige gegevens

Locatiegegevens

Acties op de website

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekening gegevens

 

Gebruik gegevens:

 

Afhandelen betaling

Bellen en mailen om diensten te verlenen

Informeren wijzigingen etc

Stichting Heel Weerselo Kwist analyseert je website gedrag op de diensten en producten te verbeteren

Wij volgen je website bezoeken om in te spelen op je behoeftes

Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk voor verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belasting aangifte

 

Ontvangst gegevens:

 

De gegevens worden ontvangen door Stichting Heel Weerselo Kwist en Oxilion B.V. te Enschede (hosting partij).

 

Bewaren gegevens:

 

Gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk is om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Rechten:

 

Als klant heb je de volgende rechten:

 

Recht op inzage: jou gegevens worden opgestuurd of gedeeld als je daarom vraagt

Recht op rectificatie: je gegevens worden aangepast als je daarom vraagt bij bijvoorbeeld een fout in de NAW gegevens of bankgegevens

Recht op indienen van een klacht: het indienen van klachten gaat via: Autoriteit Persoonsgegevens

Recht op overdracht: als je stopt met onze diensten dan het je het recht dat wij je gegevens overdragen aan de andere partij

Recht op stoppen van het gebruik van gegevens: je hebt het recht om aan te geven dat wij jou gegevens niet meer morgen gebruiken

 

Verplichte informatie:

 

Voor het versturen van pakketten, versturen van rekeningen hebben wij bepaalde informatie nodig. Dit wordt aangegeven in het contactformulier of bestelproces. Dit is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Beveiliging:

 

De website is beveiligd met een SSL certificaat van ESET SSL Filter CA.

 

Doeleinden certificaat:

 

Het garanderen van de identiteit van een externe computer

Het garanderen van uw identiteit aan een externe computer